Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

cyna
1391 ee17
cyna
cyna
9888 441f
Reposted fromdusielecc dusielecc viaweheartit weheartit
cyna
0557 4422 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viapuszka puszka
cyna
cyna
9825 7e4f 500

July 13 2018

cyna
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black viapkz451 pkz451
cyna
3803 1fdb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatake-care take-care
cyna
5101 d217 500
Reposted fromrenirene renirene viapkz451 pkz451
cyna
2504 92d3
Reposted fromosaki osaki viapkz451 pkz451
cyna
1348 8a11 500
Reposted fromrenirene renirene viadunkellicht dunkellicht
cyna
8324 afa2
Reposted fromkarahippie karahippie viapkz451 pkz451
cyna
4978 81d2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viadunkellicht dunkellicht
cyna
Nigdy nie ufaj kobiecie, która nie lubi jeść. Prawdopodobnie jest beznadziejna w łóżku.
— Federico Fellini
Reposted fromrol rol viadunkellicht dunkellicht
cyna
4794 6f48 500
Reposted fromrenirene renirene viadunkellicht dunkellicht
cyna
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viadunkellicht dunkellicht
cyna
"Nic tak nie cieszy mądrego mężczyzny jak zboczona kobieta”
— Jarosław Wilk - Pan Wilk i Kobiety
Reposted fromrenirene renirene viadunkellicht dunkellicht
cyna
cyna
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viadunkellicht dunkellicht
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl