Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2019

cyna
9405 b803 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viasistermorphine sistermorphine
cyna
3685 4dad 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapkz451 pkz451
cyna
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viapkz451 pkz451
cyna
Może niektórych kobiet nie da się poskromić. Może potrzebują biegać na wolności, dopóki nie znajdą kogoś, tak dzikiego, aby biegał razem z nimi.
— Carrie Bradshaw
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapkz451 pkz451
cyna
8786 8acd 500
Reposted fromdzony dzony viapkz451 pkz451
cyna

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson
Reposted fromAnimalinme Animalinme viapkz451 pkz451
cyna
6975 eb2c 500
Reposted fromcontigo contigo viapkz451 pkz451
cyna
7801 3aaf 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viadamagedsoul damagedsoul
cyna
Reposted fromtoft toft viapkz451 pkz451
cyna
1046 fc43 500
Reposted fromtelewizja telewizja viamaryjanejanis maryjanejanis
cyna
0441 43bf 500
cyna
0635 4243 500
To uczucie... (Rozczarowani)
Reposted fromjadex jadex viadreamadream dreamadream
cyna
9272 9f57
Reposted fromRowena Rowena viawishyouwerehere wishyouwerehere
cyna
1446 5ba2 500
cyna
2415 c505 500
Reposted frompiehus piehus viawishyouwerehere wishyouwerehere
cyna
9748 f3fc
Jesteś piękny!
Reposted fromvs vs viasistermorphine sistermorphine
cyna
1866 759c
Reposted from4777727772 4777727772
cyna
0881 03eb 500
Reposted fromsavatage savatage viawrr wrr
cyna
2348 5409
Reposted fromdailylife dailylife viamaryjanejanis maryjanejanis
cyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl